News

ЗУЛЬХУМОР МУМИНОВА: «ЧТОБЫ НИ С КЕМ НЕ ПУТАЛИ…»

ЗУЛЬХУМОР МУМИНОВА: «ЧТОБЫ НИ С КЕМ НЕ ПУТАЛИ…»

Зульхумор Анаркуловна Муминова, заслуженная артистка Узбекистана, киноактриса. В её профессиональной деятельности судьба поставила основной акцент на озвучивании  фильмов. Сама актриса говорит: «Это то, что «кормит» артистов». Но у  неё в этом деле есть своё имя, место, лицо: «потрудилась, чтобы ни с кем не путали».

«Чтобы ни с кем не путали» - для Зульхумор это главная задача, как и для многих артистов, уважающих себя и свой труд.

О кино Зульхумор мечтала с детства. Она родилась 12 ноября 1960 года в семье торговых работников, родители имели высшее образование. По словам Зульхумор, мама была художественная натура, писала...


NORMUROD NORQOBILOV: “ENG ASOSIYSI – IJOD QILISH!”

NORMUROD NORQOBILOV: “ENG ASOSIYSI – IJOD QILISH!”

Tog’lar bo’ylab bir odam yurib bormoqda. Uning tog’larga birinchi kelishi emas, yo’lda ham bir necha kundan beri. Yelkasiga yo’l xaltasini va miltiq osib olgan. Bir o’zi kimsasiz joylar va kamqatnov so’qmoqlardan odimlashiga qaraganda, ancha dovyurak ko’rinadi. Albatta miltig’i bor odam dovyurak bo’ladi-da. Ammo bu odam miltig’ini hayvonlarni o’ldirish uchun emas, yo’lida uchrashi mumkin bo’lgan ayiq va bo’rilarni qo’rqitish uchungina olib yuradi, chunki u yuradigan yo’l odamlar yashaydigan qishloq va ovullardan ancha olisda.

Bu yo’lovchi kim? U tog’da nima qilyapti?Tog’lar nimasi bilan uni o’ziga jalb qilmoqda? Nima uchun bu odam ta’tilga chiqishi bilanoq shinam shahar sharoiti, barcha qulayliklardan voz kechib, olis,...


"И ежу понятно"

"И ежу понятно"

Выражение «и ежу понятно» означает «ясно, как день, всем и каждому». Есть две версии , откуда оно появилось. По первой версии, источником этой фразы явилось стихотворение В. В. Маяковского «Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий». В нём есть такие строки: «Ясно даже и ежу — этот Петя был буржуй». По другой версии происхождение этого фразеологизма связано с образованием в первых советских интернатах. В них более способных подростков обучали два года (классы А, Б, В, Г,Д), а остальных - один год (классы Е, Ж, И).  Объедините эти три буквы - вот они "ежи".  Ученики с...


Frazeologik iboralar va ularga misollar

Frazeologik iboralar va ularga misollar

Frazeologik iboralar o‘z ma’nodoshlari bo‘lmish so‘zlarga nisbatan,
ma’noni kuchli darajada ifodalaydi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi.
Frazeologik iboralar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh
bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, tajri-
balarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosa-
larning o‘ziga xos obrazli ifodalaridir.
Misollar:
*boshi osmonga yetmoq – xursand bo’lmoq;
*Aravani quruq olib qochmoq – uddasidan chiqa olmaydigan ish;
yoki narsa haqida ortiq darajada maqtanmoq;
*qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan – nihoyat darajada beozor, mo‘min;
*pashshadan fil yasamoq – biror voqeani bo’rttirib ko’rsatmoq;
*qo’lini sovuq suvga urmaslik – qiyinroq jismoniy mehnatni mutlaqo qilmaslik.


29 января - 160 лет со дня рождения А.П.Чехова

29 января - 160 лет со дня рождения А.П.Чехова

В столь знаменательный день - несколько фактов из жизни великого писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.

  1. У Чехова было более пятидесяти различных псевдонимов.
  2. Двух собак Чехова звали Бром Исаич и Хина Марковна - и тут он блеснул юмором.
  3. Чехов не очень любил переводы своих произведений на другие языки.
  4. В Германии в городе Баденвайлере есть памятник Чехову, а в Нью-Йорке - издательство, названное в его честь.